Opinie - ekspertyzy

Równościowe standardy pracy w redakcji, r. pr. Karolina Kędziora, adw. Dorota Dudek, adw. Anna Mazurczak

Równościowe standardy pracy w redakcji - plakaty edukacyjne dla redakcji, r. pr. Karolina Kędziora, adw. Dorota Dudek, adw. Anna Mazurczak

Wymóg szczepień na COVID-19 w zatrudnieniu- dyskryminacja czy dozwolone nierówne traktowanie, prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, dr Paweł Śmiałek (lipiec 2021)

Ocena legalności podejmowanych przez część jednostek samorządu terytorialnego uchwał przeciwko osobom LGBT+, Marek Szolc

Czy ludzie nawołujący do dyskryminacji studentów powinni pracować na uczelni?, r.pr. Karolina Kędziora;

Prawa reprodukcyjne a dyskryminacja kobiet. Polska ustawa antyaborcyjna w świetle standardów prawa międzynarodowego;

Obecność symboli religijnych w instytucjach publicznych (Opinie 3/2016), r.pr. Iwona Gardzielik;

Problematyczne zagadnienia w stosowaniu prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, r.pr. Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek;

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w ochronie zdrowia (opinia 2/2016), dr Małgorzata Szeroczyńska;

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu dyskryminacji a pracownicy tymczasowi i tzw. pracownicy leasingowani (opinia 1/2016), dr Marcin Wujczyk;

Zasada równego traktowania w służbach mundurowych, dr Syliwa Spurek;

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych związanych z ochroną równości i zwalczaniem dyskryminacji w kontekście ponoszenia przez nie kosztów postępowania (opinia 12/2015), dr Marcin Górski;

Metody zwalczania luki płacowej (opinia 11/2015), dr Magdalena Jankowska-Gilberg;

Ochrona osób prawnych przed dyskryminacją (opinia 10/2015), dr hab. Marlena Pecyna;

Potrzeba instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci (opinia 09/2015), dr Jakub Pawliczak;

Dyskryminacja ze względu na wyznanie (opinia 08/2015), dr hab. Paweł Borecki;

Dyskryminacja w reklamie (opinia 07/2015), prof. Ewa Nowińska;

Prawa osób należących do mniejszości wyznaniowych a zakaz dyskryminacji – czy w prawie polskim istnieje obowiązek wprowadzania racjonalnych usprawnień? (opinia 06/2015), Maciej Kułak;

Zakaz dyskryminacji w umowach ubezpieczenia (opinia 05/2015), ekpretyza prawna dr hab. Marcin Orlicki;

Kryteria dyskryminacji pośredniej - standardy europejskie a prawo i praktyka polskich sądów (opinia 04/2015), dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz;

Przestępstwa z nienawiści motywowane niepełnosprawnością - stan prawny w Polsce w świetle regulacji międzynarodowych i zagranicznych (opinia 03/2015), dr Małgorzata Szeroczyńska;

Profilowanie w kontekście ochrony danych osobowych i zakazu dyskryminacji (opinia 02/2015), Jędrzej Niklas;

Dostęp do zapłodnienia in vitro a zakaz dyskryminacji (opinia 01/2015), dr Patrycja Pogodzińska;

Opodatkowanie działalności pro bono podatkiem VAT, Maciej Kułak;

Organizacje pozarządowe w postępowaniu sądowym, r.pr. Karolina Kędziora;

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwidziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych, SSN Katarzyna Gonera;

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację w zatrudnieniu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, SSN Katarzyna Gonera

Ekspertyza prawna dotycząca ubezwłasnowolnienia, dr Monika Zima-Parjaszewska

Roszczenia niematerialne w postępowaniu o dyskryminację, dr Marcin Górski;

Actio popularis - remedium na dyskryminację w zatrudnieniu?, prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski;

Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki żeńskich oraz męskich określeń stanowisk urzędniczych oraz nazw zawodów na gruncie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, Paweł Knut.

Partnerzy i sponsorzy