Menu

Prawa osób transpłciowych

Czas trwania projektu: lipiec 2012 - maj 2013 

Celem projektu było zbadanie praktyki przeprowadzania postępowań w ww. sprawach przez polskie sądy i wypracowanie założeń do aktu normatywnego, który w sposób kompleksowy uregulowałby kwestie procedury zmiany płci. Projekt realizowany w partnerstwie PTPA i Fundacji Trans-Fuzja.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. S. Batorego.

Partnerzy i sponsorzy