Przykłady

  • Komentarz wykładowcy skierowany do 38 - letniej studentki I roku prawa, że za późno zaczyna studia, gdyż w tym wieku nie ma już realnej szansy na sukces zawodowy;
  • Uwagi prowadzącego zajęcia na wydziale metalurgii, skierowane do studentek, na temat bezużyteczności kobiet w tym zawodzie i niepotrzebnym zajmowaniu przez nie miejsc na uczelni;
  • Usunięcie uczennicy z gimnazjum, w związku z tym, że zaszła w ciążę;
  • Tuż przed sesją, egzaminatorka składa propozycję jednemu ze swoich studentów, żeby wyjechał z nią na weekend za miasto;
  • Odmowa przyjęcia na studia teologii studenta, który pozytywnie odpowiedział na wszystkie pytania merytoryczne, w związku z informacją, którą wyjawił w trakcie egzaminu ustnego, że wyznaje islam;
  • W jednym z budynków uczelni, z myślą o studentach niepełnosprawnych ruchowo, zamontowano windę, która obsługuje jedynie piętra II-VI, z pominięciem dwóch pierwszych kondygnacji;
  • Wychowawczyni zakazuje przyjść na studniówkę uczniowi z partnerem tej samej płci, strasząc go że może mieć z tego powodu problemy na maturze;
  • Uczennica otrzymuje ocenę naganną z zachowania za to, że na jednym z internetowych portali społecznościowych publikuje artykuły na temat twórczości osób homoseksualnych;
  • Gmina promuje politykę wysyłania dzieci pochodzenia romskiego, które w momencie rozpoczęcia szkoły podstawowej, często są na niższym poziomie wykształcenia, do szkół specjalnych;
  • Wykluczanie dziecka czarnoskórego przez rówieśników, na co nie reagują nauczyciele, pomimo skarg rodziców dziecka.

Partnerzy i sponsorzy