Menu

Promowanie praw kobiet i równości płci

Wiceprezeska PTPA, r. pr. Karolina Kędziora, wzięła udział w organizowanym przez Ambasadę RP w Kairze seminarium "Świadomość społeczna i prawna kobiet w Polsce i Egipcie. Analiza sytuacji, rozwiązań społeczno-prawnych oraz poszukiwanie wspólnych obszarów do współpracy".

Głównym celem seminarium było promowanie równouprawnienia kobiet w Egipcie oraz stworzenie warunków do zawiązania współpracy pomiędzy egipskimi i polskimi organizacjami kobiecymi, a także umożliwienie zapoznania się z sytuacją kobiet w Polsce i Egipcie oraz problemami prawnymi opisanymi z perspektywy uczestniczek seminarium.

Źródło: strona internetowa Ambasady RP w Kairze.

Partnerzy i sponsorzy