Menu

Prezeska PTPA o limitach wiekowych wykonywania niektórych zawodów


Karolina Kędziora opublikowała artykuł pt. „Co ma pilot do dentysty” w dzienniku „Rzeczpospolita” na temat limitów wiekowych wykonywania niektórych zawodów jako przyczynie dyskryminacji

Artykuł dostępny na stronie

http://www.rp.pl/artykul/56620,491843_Co_ma_pilot_do_dentysty.html

Partnerzy i sponsorzy