Menu

Kontynuacja projektu Równe miejsce

W roku 2018 przeprowadziliśmy szereg warsztatów skierowanych do warszawskich usługodawców z branży: kultruralnej, gastronomicznej, hotelarskiej i edukacyjnej. Udział w warsztacie pozwolił przedsiębiorcom na zidentyfikowanie zagrożeń dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, odpowiedniego reagowania na nie, monitorowania wdrażania określonych działań antydyskryminacyjnych oraz promowania zasady równego traktowania. W spotkaniach wzięło udział ponad sto osób.

Wszysycy uczestnicy spotkania, brali aktywny udział w tworzeniu certyfikatu miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji, w ramach którego zostaną wprowadzone jednolite zasady i warunki przyznawania lokalom usługowym Certyfikatu miejsca wolnego od dyskryminacji – „Równe miejsce”.

W tym roku ruszamy z projektem ponownie - tym razem jest to projekt dwuletni. Nasze działania kierowane są do wszystkich warszawskich usługodawców, bez względu na branżę. W tym roku naszym partnerem wspierającym jest         Komisja Klubowa.

Na szkoleniach uczymy:

  • zasad równego traktowania klientów;
  • jak przeciwdziałać nierównemu traktowaniu w dostępie do dóbr i usług;
  • jak zidentyfikować zagrożenie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług;
  • jak odpowiednio reagować na takie zachowania.

Zapraszamy wszystkich usługodawców, do wzięcia udziału w naszych szkoleniach. Najbliższe szkolenia obędą się: 19 marca oraz  12 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest     TUTAJ

Regulamin udziału w warsztacie     TUTAJ

Więcej informacji: rownemiejsce@ptpa.org.pl  bądź telefonicznie 22 98 15 26.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Partnerzy i sponsorzy