Menu

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Z radością informujemy, że dzisiaj, po 11 latach od momentu złożenia skargi, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie prowadzonej przez prawniczkę PTPA X przeciwko Polsce (nr skargi 20741/10).

Sprawa dotyczy dyskryminacji nieheteronormatywnej kobiety i naruszenia jej prawa do prywatności przez sądy krajowe. Jak podnosiła skarżąca, w związku z jej orientacją seksualną i faktem że po rozwodzie związała się z kobietą, zdecydowano o odebraniu jej prawa do opieki nad dzieckiem. Więcej informacji o sprawie tutaj: pobierz plik

Partnerzy i sponsorzy