Menu

PTPA nominowane do Okularów Równości 2013.

Prezes Krzysztof Śmiszek oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zostali nominowani do nagrody "Okulary równości" w kategorii "Prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z różnych przyczyn". Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. Izabeli Jarugi - Nowackiej m.in. za przeciwdziałanie dyskryminacji.

Nominacja została przyznana za: przeprowadzenie wysokiej jakości projektów „Równość standardem dobrego samorządu”, „Monitoring stosowania przez polski wymiar sprawiedliwości przepisów prawa antydyskryminacyjnego” oraz „Indeks Równości”, a także utworzenie i koordynowanie „Koalicji na rzecz równych szans” – porozumienia łączącego wspólne działania organizacji walczących o zniesienie dyskryminacji z różnych przyczyn.

Więcej informacji o nagrodach: http://jaruga-nowacka.pl/.

Partnerzy i sponsorzy