Menu

Co z Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania? - 77 organizacji pozarządowych pyta Pełnomocniczkę

Połączone siły Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Równych Szans wystąpiły do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, z pytaniami o stan realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (KPDRT). Upominamy się również o rolę obserwatora dla NGO

Treść pisma do Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania

Partnerzy i sponsorzy