Menu

Akademia Testów Dyskryminacyjnych

Czas trwania projektu: marzec 2014 - grudzień 2015

Akademia Testów Dyskryminacyjnych” była 5 – miesięcznym kursem dla 15 osób, który miał na celu przekazanie przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych umiejętności efektywnego posługiwania się prawem antydyskryminacyjnym, a w szczególności skutecznego gromadzenia środków dowodowych za pomocą tzw. testów dyskryminacyjnych – narzędzia uznanego w całej Europie za jedno z najskuteczniejszych środków dowodowych w procesach o dyskryminację. Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej metodologii gromadzenia środków dowodowych na dyskryminację, metodologii opracowywania strategii testów dyskryminacyjnych i ich planowania, uczestnicy zdobyli również praktyczne umiejętności skutecznego przeprowadzania testów i przekładania ich wyników na język środków dowodowych. Celem kursu było także nabycie umiejętności współpracy z mediami celem włączania kwestii dotyczących dyskryminacji do debaty publicznej.

strona internetowa projektu:     www.testydyskryminacyjne.pl


Projekt finansowany ze środków Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

Partnerzy i sponsorzy