Menu

Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami

Członkini Zarządu PTPA dr Monika Zima w dniu 4 marca br. wzięła udział w konferencji pt. „Niezależne życie i prawo do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.

Konferencja została zorganizowana na Uniwersytecie Łódzkiem m. in. przez Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji prezentowane były zagadnienia związane z postawami społecznymi wobec osób z niepełnosprawnością, aspektami prawnymi ograniczającymi możliwość ich niezależnego życia, rolą self-adwokatów oraz tworzeniem mieszkań chronionych i innych domów będących alternatywą dla domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością. Wystąpienie Moniki Zimy pt. „Ubezwłasnowolnienie a prawo do niezależnego życia. Wykluczenie społeczne i prawne osób ubezwłasnowolnionych” dotyczyło prawnych i społecznych aspektów ubezwłasnowolnienia, jako instytucji niezgodnej z Konstytucją. Szczegółowy program konferencji: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/626006.html
Konferencja była także okazją do prezentacji publikacji pt. „Studium nad potrzebą ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Łódź 2010”, w której znajduje się artykuł autorstwa Moniki Zimy pt. „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

 

Partnerzy i sponsorzy