Menu

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „RÓWNY URZĄD”

Serdecznie zapraszamy wszystkie urzędy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (urzędy gminy, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) do wzięcia udziału u ogólnopolskim konkursie „Równy urząd”, organizowanym w ramach projektu POKL „Równość standardem dobrego samorządu”.

Konkurs na ma celu wyłonienie urzędów, w których najlepiej realizowana jest polityka równościowa i przeciwdziałania dyskryminacji, zarówno wewnątrz samego urzędu (wobec pracowników), jak i na zewnątrz (wobec klientów urzędów – mieszkańców i organizacji pozarządowych).
Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł „Równy urząd”, objęty patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Tytuły i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej, międzynarodowej konferencji, która obędzie się w Warszawie w kwietniu 2014 r.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zbadanie się za pomocą INDEKSU RÓWNOŚCI, czyli ankiety samoewaluacyjnej i wysłanie jej wyników do organizatorów do 28 lutego 2014 r. Ankietę można wypełnić za pomocą serwisu on-line dostępnego na stronie www: jst.rownoscwsamorzadzie.pl.
Szczegóły konkursu określa regulamin (dostępny tutaj)
Więcej na temat wdrażania polityki równościowej w samorządach oraz produktów projektu „Równość standardem dobrego samorządu”, tj. STANDARDU i INDEKSU RÓWNOŚCI można przeczytać na stronie projektu: www.rownoscwsamorzadzie.pl
Serdecznie zapraszamy!
 

Partnerzy i sponsorzy