Koalicja równych szans

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu.

Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz równości i praw człowieka do włączenia się w działania Koalicji na Rzecz Równych Szans!

Więcej informacji można uzyskać pisząc do Prezesa Zarządu PTPA - Dr Krzysztofa Śmiszka     ksmiszek@ptpa.org.pl.

 

 

Partnerzy i sponsorzy