Menu

III Dni Antydyskryminacji w Poznaniu

Serdecznie zapraszmy na III Dni Antydyskryminacji które odbędą się w Poznaniu, w dniach 1-6 kwietnia br.

Dni Antydyskryminacji jest to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne. W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania", przyciągająca nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków i artystów działających na rzecz wkluczania wykluczonych i narażonych na wykluczenie oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych. Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia jest Żywa Biblioteka.

Głównymi celami Dni Antydyskryminacji jest skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą, tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka, zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania jak i pokazywanie, jak ważną rolę odgrywa w powyższych działaniach sztuka.

W ciągu sześciu dni odbędzie się m.in.: ogólnopolska ekspercka interdyscyplinarna konferencja naukowa, dwudniowa    Żywa Biblioteka, a ponadto 19 warsztatów, szkoleń, wykładów, paneli dyskusyjnych, spektakli i pokazów filmowych. Zachęcamy Was zatem, do zapoznania się z bogatym i bardzo różnorodnym harmonogramem!

Dni Antydyskryminacji, to wydarzenie które tworzą studenci i absolwenci prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM, wiedzy o teatrze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz prawa Wydziału Prawa i Administracji UMK, którzy nie chcą pozostawać obojętni wobec nietolerancji, mowy nienawiści, dyskryminacji i wykluczeń społecznych.

PTPA reprezentować będzie Eliza Rutynowska, która przedstawi wyniki raportu PTPA/FIDH.

Harmonogram III Dni Antydyskryminacji    TUTAJ

Wydarzenie na FB      TUTAJ

 

 

 

Partnerzy i sponsorzy