Menu

Poszukujemy ekspertów do sporządzenia analizy na temat: „Oferta szkoleniowa z zakresu polityki równościowej dla samorządów "

Minimalny zakres analizy: 1. Rozpoznanie aktualnej oferty szkoleniowej z zakresu polityki równościowej dla samorządów na terenie całej Polski 2. Opis podmiotów-wykonawców ww. szkoleń 3. Ocena oferowanych programów szkoleniowych 4. Rekomendacje w zakresie minimum programowego szkoleń równościowych dla samorządów.

Termin wykonania: 14 grudnia 2012 r.
Objętość: min. 1 arkusz wydawniczy - 40 000 znaków typograficznych ze spacjami.

Analiza jest zamawiana w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V PO Kapitał Ludzki „Równość standardem dobrego samorządu” we współpracy Fundacji „Feminoteka”, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Instytutu Laudator.

Od kandydatów wymagane jest doświadczenie eksperckie z zakresu polityki równościowej i przeciwdziałania dyskryminacji oraz doświadczenie szkoleniowe.

Zgłoszenia wraz z wyceną analizy prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 16 listopada 2012 r. na adres:
Fundacja „Feminoteka”, ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa lub adres mailowy: info@feminoteka.pl lub ksmiszek@ptpa.org.pl

Formularz oferty


 

Partnerzy i sponsorzy