Menu

OPZZ popiera działania Koalicji na Rzecz Równych Szans

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych poparł działania Koalicji na Rzecz Równych Szans zmierzające do ustanowienia najwyższych z możliwych prawnych standardów ochrony przed dyskryminacją.

 

W piśmie z dnia 14 grudnia 2010 r. skierowanym na ręce koordynatora prac Koalicji Krzysztofa Śmiszka, Jan Guz podkreślił, że w opinii OPZZ uchwalona przez Sejm ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie spełnia oczekiwań społecznych i nie w pełni chroni przed nierównym traktowaniem w takich dziedzinach jak edukacja, dostęp do dóbr i usług, czy zabezpieczenia społeczne. OPZZ poparł jednoznacznie działania Koalicji na rzecz ustanowienia horyzontalnych i powszechnym przepisów równościowych.

  

Partnerzy i sponsorzy