Menu

Konferencja prasowa ws. nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej

Koalicja na Rzecz Równych Szans zaprasza na konferencję prasową ws. I czytania projektu ustawy nowelizującego obecnie obowiązującą ustawę antydyskryminacyjną. Podczas konferencji organizacje pozarządowe przedstawią swoje stanowisko wobec tego projektu. Konferencja odbędzie się 7 czerwca (piątek) 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa, ul. Zgoda 11, VI p.

Obowiązująca ustawa już na etapie prac nad jej przygotowaniem była krytykowana przez organizacje pozarządowe. Sprzeciw budzi w szczególności stopniowanie zakresu ochrony w zależności od cechy ze względu na którą następuje nierówne traktowanie np. osoby niepełnosprawne nie są chronione w zakresie opieki zdrowotnej.

Podczas konferencji prasowej organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji przedstawią najważniejsze argumenty przemawiające za koniecznością zmiany obowiązującej ustawy. Organizacje przedstawią także aktualne problemy w stosowaniu prawa antydyskryminacyjnego w praktyce i przedstawią argumenty za koniecznością wzmocnienia ochrony przed nierównym traktowaniem.

W konferencji udział wezmą m.in. r. pr. Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, dr Dorota Pudzianowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), r. pr. Zofia Jabłońska (Kampania Przeciw Homofobii).

Koalicja na Rzecz Równych Szans to platforma 52 polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i zasady równości.

Osobą udzielającą dalszych informacji ws. konferencji: Karolina Kędziora (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), tel. 665016 515, kkedziora@ptpa.org.pl
 

Partnerzy i sponsorzy