Menu

Gazeta Prawna o liczbie postępowań dotyczących dyskryminacji

W dniu 24 stycznia 2012 roku w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł "Dyskryminowani pracownicy nie walczą masowo o swoje prawa", w którym został poruszony problem wciąż niewielkiej liczby postępowań sądowych dotyczących dyskryminacji.

W dniu 24 stycznia 2012 roku w Gazecie Prawnej ukazał się artykuł „Dyskryminowani pracownicy nie walczą masowo o swoje prawa”, w którym został poruszony problem wciąż niewielkiej liczby postępowań sądowych dotyczących dyskryminacji.
W artykule możemy także przeczytać o nowym projekcie PTPA dotyczącym monitorowania wymiaru sprawiedliwości pod kątem wdrażania zasady równego traktowania.
Na uwagę zasługuje również wypowiedź jednego z prawników, który problemów w praktycznym stosowaniu przepisów o dyskryminacji dopatruje się w otwartym katalogu kryteriów, ze względu, na które różnicuje się sytuację pracowników, co według niego „stwarza zagrożenie, że ludzie będą się porównywać według absurdalnych cech, np. bruneci z blondynami”.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/586761,dyskryminowani_pracownicy_nie_walcza_masowo_o_swoje_uprawnienia.html
 

Partnerzy i sponsorzy