Menu

Nowy projekt PTPA

Od 1 kwietnia PTPA rozpoczyna realizację nowego projektu, którego głównym celem będzie monitoring przestrzegania zasady równego traktowania w ogłoszeniach o pracę.

 

Przez 4 miesiące prawnicy PTPA będą badać skalę dyskryminacji kandydatów/kandydatek na pracowników w ogłoszeniach o pracę, zamieszczanych w prasie oraz największych serwisach internetowych. Przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym zakazu formułowania dyskryminacyjnych zapisów w ogłoszeniach o pracę funkcjonują już w polskim systemie prawnym od kilku już lat. Niestety, wciąż można spotkać się z ogłoszeniami typu „Zatrudnię młodą kobietę na stanowisko asystentki”, czy też „Poszukuję pani do 50 lat na stanowisko…”. Rezultatem projektu będzie raport, który ukaże skalę tego zjawiska. Raport, oprócz wyników monitoringu, będzie zawierał także rekomendacje jak przeciwdziałać tego typu praktykom, a także analizę polskich i unijnych przepisów antydyskryminacyjnych.

Efekty projektu zaprezentowane będą na podsumowującej konferencji, która zaplanowana jest na przełom października i listopada br.

Wszystkie osoby, które spotkały się z tego typu dyskryminacyjnymi praktykami w ogłoszeniach o pracę, uprzejmie prosimy o przesyłanie informacji na ten temat na adres ksmiszek@ptpa.org.pl

Projekt został dofinansowany przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.

 

Partnerzy i sponsorzy