Menu

PTPA stroną postępowania w sprawie o odszkodowanie za działania odwetowe

Na mocy postanowienia sądu z dnia 10 lutego 2012 r. PTPA wstąpiło, jako organizacja społeczna, do postępowania w sprawie, w której jedno z roszczeń dotyczy działań odwetowych w rozumieniu art. 18 (3e) § 1 k.p.

W dniu 10 lutego 2012 r. przed jednym z warszawskich sądów rejonowych odbyła się rozprawa w sprawie o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i odszkodowanie z tytułu działań odwetowych. Sprawa dotyczy byłej pracownicy państwowej jednostki organizacyjnej, która zarzuca pozwanemu, że rozwiązanie umowy o pracę stanowiło wyraz działań odwetowych w rozumieniu przepisu art. 18 3e § 1 k.p. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2012 r. sąd dopuścił Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego do udziału w postępowaniu w zakresie odszkodowania z tytułu dyskryminacji jako organizację społeczną, której cele statutowe związane są z przeciwdziałaniem dyskryminacji.


PTPA przed sądem reprezentowała aplikantka radcowska Monika Wieczorek.
 

Partnerzy i sponsorzy