Menu

Koalicja Równych Szans

Główny cel projektu to umożliwienie wspólnych działań organizacji pozarządowych działających na rzecz równości poprzez utworzenie tzw. Koalicji Równych Szans. Koalicja ma na celu m.in. wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec działań władz publicznych w odniesieniu do kwestii antydyskryminacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Projekt obecnie finansowany jest ze środków Open Society Foundations.
Osoby zaangażowane w realizację projektu na stanowiskach eksprtów/ekspertek, konsultantów/konsultantek, wolontariuszy/wolontariuszek: Krzysztof Śmiszek, Karolina Kędziora, Katarzyna Bogatko, Maciej Kułak, Agata Oleksiak.

 

Partnerzy i sponsorzy