Menu

Akademia Równych Mediów: Rekrutacja

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w partnerstwie z Press Club Polska zaprasza do udziału w Akademii Równych Mediów, innowacyjnym działaniu edukacyjnym przeznaczonym dla dziennikarzy i dziennikarek z całego kraju.

Program stanowi odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się osoby wykonujące zawód dziennikarza we współczesnej Polsce, zarówno w relacji z opresyjną władzą, jak i w codziennej pracy w redakcjach, wydawnictwach i innych podmiotach prowadzących szeroko rozumianą działalność medialną.

Naszym celem jest budowanie nowych sieci współpracy, dzięki którym osoby uczestniczące w Akademii w przyszłości będą̨ mogły wzajemnie się wspierać́, wymieniać́ doświadczenia i popularyzować opracowane w trakcie Akademii równościowe standardy pracy w redakcjach.

Uczestniczki i Uczestnicy Akademii wezmą udział w serii czterech zjazdów (ok. 60 h dydaktycznych):

I zjazd 15-16.04.2023
Warsztat: „Co z tą równością w mediach? Perspektywy: branżowa, instytucjonalna i osobista”;
Edukacja na temat źródeł dot. źródeł dyskryminacji i mechanizmu jej występowania;
Poznanie perspektywy grup mniejszościowych z praktyki działalności społecznej NGO i dziennikarzy/ek, którzy/e korzystali/ły ze wsparcia prawnego PTPA walcząc o równe traktowanie;
Wymiana doświadczeń osób uczestniczących w Akademii.

II zjazd 17-18.06.2023
Warsztat: „Bezpieczeństwo w pracy dziennikarskiej”, podczas którego osoby uczestniczące w Akademii dowiedzą się m.in.:
- jakie prawa przysługują dziennikarzom/kom w relacji z władzą, m.in. jak chronić się przed pozwami w trybie wyborczym, SLAPP-ami, jakiego wsparcia można oczekiwać od redakcji niezależnie od formy współpracy, jakie prawa przysługują osobom relacjonującym np. przebieg demonstracji czy wydarzeń na granicy;
-  jak rozpoznawać mobbing, molestowanie i dyskryminację w redakcji, jak chronić się przed patologiami zatrudnienia oraz gdzie szukać wsparcia;
- jakie środki ochrony przysługują dziennikarzom i dziennikarkom w przypadku zawarcia umowy o pracę oraz przy współpracy z redakcją na podstawie innych umów;

III zjazd 16-17.09.2023
Warsztat: „Standardy równościowe w pracy dziennikarskiej”, podczas którego zostanie przekazana lub poszerzona wiedza m.in. na temat:
- inkluzywnego języka;
- etyki zawodowej;
- zastosowania tzw. zasady 5W, dotyczącej przygotowania informacji medialnej w sposób w sposób niestygmatyzujący osób należących do grup mniejszościowych;
- praktycznego zastosowania art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992r., zakazującego propagowania działań dyskryminujących w treści audycji lub innych przekazów medialnych.
Przygotowanie, wraz z ekspertami/ekspertkami Akademii wzoru „Równościowych standardów pracy w redakcji”, które będą dotyczyły zarówno treści dostarczanych odbiorcom, jak i rozwiązań usprawniających funkcjonowanie redakcji jako miejsca pracy i przeciwdziałających patologiom zatrudnienia. Standardy zostaną udostępnione jako wzór/dobra praktyka w środowisku medialnym tak, aby zainteresowane redakcje mogły z nich korzystać.

IV zjazd 25-26.11.2023
Warsztat: „Dziennikarskie BHP, czyli jak nie zgubić siebie i misji”, a podczas niego m.in:
- jak zadbać o siebie w pracy dziennikarskiej;
- jak rozpoznać oznaki wypalenia zawodowego;
- gdzie szukać wsparcia.
Networking, wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń uczestniczek i uczestników Akademii.

Uczestniczki i uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich zjazdach, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Akademii i umiejętności nabyte podczas programu.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Trzy z czterech zjazdów odbędą się w Warszawie, jeden może odbyć się w innej lokalizacji, o czym organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem w trakcie trwania Akademii. Organizatorzy zapewniają uczestnikom i uczestniczkom nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.

Rekrutacja do Akademii potrwa do 26 marca 2023r., ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 2023r.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: link do formularza 

Więcej o programie oraz zasadach rekrutacji w Regulaminie Akademii Równych Mediów

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu, adw. Dorotą Dudek, ddudek@ptpa.org.pl.

 

Projekt realizowany jest z dotacji programu „Aktywni obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy Norweskich.

Partnerzy i sponsorzy