Menu

Apel Koalicji Równych Szans do Premier ws. mowy nienawiści

Organizacje zrzeszone w Koalicji Równych Szans wystąpiły do Prezes Rady Ministrów E. Kopacz z apelem o wzmożenie działań podległych jej służb w zwalczaniu mowy nienawiści wobec imigrantów.

Koalicja zaapelowała nie tylko o zintensyfikowanie działań informacyjnych, które dostarczyłyby społeczeństwu rzetelnych informacji o uchodźcach, ale także o uczulenie podległych stosownych służb, głównie Policji podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w celu natychmiastowej reakcji na nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy w niedługim czasie przyjadą do naszego kraju szukać schronienia. Zaapelowano także, o jeszcze bardziej zdecydowane działania Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, za pomocą których mogą wpływać na kształtowanie postaw nauczycieli i nauczycielek, a także uczniów i uczennic oraz studentek i studentów.      

treść stanowiska 

Partnerzy i sponsorzy