Menu

Stanowisko PTPA i Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ws wyroku TK dot. klauzuli sumienia

PTPA i Federacja wydały wspólne oświadczenie, w którym organizacje podniosły, że w wyniku wyroku TK osłabione zostanie egzekwowanie praw pacjentów. Organizacje zaapelowały także do rządu aby wdrożył efektywne mechanizmy monitorowania stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy.

treść oświadczenia

Partnerzy i sponsorzy