Menu

Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych

Czas trwania projektu: lata 2010 - 2012, luty - sierpień 2014 

Celem projektu było przeszkolenie grupy członków związków zawodowych (z różnych branż) z zakresu przepisów antydyskryminacyjnych w polskim prawie pracy oraz przygotowanie związkowców do kontaktu z ofiarami dyskryminacji w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem takich grup jak kobiety, osoby należące do mniejszości rasowych i etnicznych, osoby LGBT, osoby niepełnosprawne. Celem projektu było także uwrażliwienie związkowców na takie wartości jak różnorodność, tolerancja, przeciwdziałanie dyskryminacji i równe szanse. 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce.

Partnerzy i sponsorzy