Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy równościowej

Koalicja wyraziła swoje zaniepokojenie brakiem działalności Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr 1051). Komisja od czasu swojego powołania nie spotkała się jeszcze ani razu.

Pismo Koalicji. 

Partnerzy i sponsorzy