Menu

Szkoła Gender Mainstreaming IBL PAN - semestr zimowy 2009/2010

Szkoła Gender Mainstreamingu jest projektem Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Gender Center. Powstała w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie słuchaczek i słuchaczy podyplomowych Gender Studies IBL PAN kwestią uwzględniania perspektywy płci w codziennych aspektach życia społecznego.

Szkoła Gender Mainstreamingu dostarcza wiedzy koniecznej do zrozumienia polityki równości płci i uczy jej zastosowania w konkretnym obszarze problemowym. Jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką równości płci.

Gender mainstreaming jest wprowadzaniem perspektywy płci do działań politycznych, ekonomicznych i społecznych, do wszystkich dziedzin i poziomów funkcjonowania społeczeństwa. U jego podstaw stoi postulat, aby wszystkie obszary życia społecznego badać z perspektywy stosunków między płciami. Nie istnieją bowiem dziedziny życia społecznego, które byłyby neutralne pod względem płci. Gender mainstreaming stanowi zatem radykalną społeczno-polityczną koncepcję równouprawnienia płci, uwzględniającą odmienne potrzeby kobiet i mężczyzn zarówno w planowaniu działań, jak i na etapie ich realizacji (www.gm.undp.org.pl).

Słuchacze i słuchaczki Szkoły Gender Mainstreamingu wezmą udział w cyklu szkoleń, podczas których dowiedzą się, jak kwestie równościowe przenikają naszą codzienną pracę i działania większości instytucji oraz w jakich „codziennych” sytuacjach należy mówić o dyskryminacji. Celem jest wprowadzanie perspektywy gender mainstreamingu jako postawy krytycznej wobec istniejących struktur i rozpowszechnionych stereotypów.

W semestrze zimowym zajęcia poprowadzą: prof. Monika Płatek, dr Ewa Lisowska, Barbara Limanowska, Wanda Nowicka, Kinga Lohmann, Karolina Kędziora, Sylwia Spurek.

Czesne wynosi 1500 zł. Wpisowe: 200 zł. Zgłoszenia do końca września.

Studia dostępne są dla posiadaczy dyplomów magisterskich lub licencjackich; zapraszamy również studentów ostatnich lat studiów.

Zapisy przyjmuje sekretariat IBL PAN: Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, pokój 136, tel./fax.: 022-826-99-45, 022-657-28-95; mail: ibadlit@ibl.waw.pl

Szczegóły: www.genderstudies.pl

Partnerzy i sponsorzy