Menu

Relacja z konferencji PTPA

W konferencji „Polityka antydyskryminacyjna w Polsce” zorganizowanej w Warszawie 9 listopada br. wzięło udział ponad 70 osób z całego kraju.

Podczas konferencji przedstawiono i omówiono wyniki badań, które polegały na 4-miesięcznym monitoringu ogłoszeń o pracę pod kątem przestrzegania w nich zasady równości. Wyniki badań potwierdziły, że bardzo duża grupa pracodawców nie przestrzega zakazu dyskryminacji i dopuszcza się nierównego traktowania już na etapie rekrutacji. Szczegółowo przeanalizowano ogromną liczbę 60 727 ogłoszeń o pracę. Wyniki badań okazały się być wysoce niepokojące. W 24 628 stwierdzono nieprawidłowości, które mogły prowadzić do naruszenia prawa. Z odpowiedzi pracodawców, które uzyskaliśmy, wynika, że świadomość przepisów antydyskryminacyjnych jest wciąż zbyt niska, a zasada równego traktowania nie wydaje się być traktowana poważnie. Na ogólną liczbę ogłoszeń sformułowanych niezgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu aż 86% stanowiły odnoszące się do kryterium płci.

W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, administracji publicznej jak organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji zasady równości.

Komentarz do wyników raportu wygłosiły między innymi Teresa Romer – Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz Anna Matuszewicz - przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy.

W drugiej część konferencji uczestnicy debatowali nad obecną polityka antydyskryminacyjną w Polsce. W panelu udział wzięli: Robert Biedroń z Kampanii Przeciw Homofobii, Magdalena Gryszko – przedstawicielka Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, prof. Eleonora Zielińska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Anna Czerwińska z Fundacji Feminoteka. Głównym wnioskiem wynikającym z dyskusji był postulat jak najszybszego wprowadzenia horyzontalnego prawa antydyskryminacyjnego, które zapewniłoby pełną realizację konstytucyjnej zasady równości oraz w implementowałoby równościowe dyrektywy wspólnotowe.

Wyniki badań oraz sama konferencja odbiła się także szerokim echem wśród polskich mediów. Linki do niektórych artykułów poniżej.

http://praca.gazetaprawna.pl/wywiady/369626,dyskryminacja_wynika_z_niewiedzy_pracodawcow.html

http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article477902/Pracodawcy_naruszaja_prawo.html

http://dziendobrytvn.plejada.pl/24,26075,news,,1,,polscy_pracodawcy_lamia_prawo,aktualnosci_detal.html#autoplay

Partnerzy i sponsorzy