Menu

Nagroda „Profesjonaliści 2014 – zawody zaufania publicznego” Magazynu Forbes dla adwokata Mikołaja Pietrzaka, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego pragnie pogratulować adwokatowi Mikołajowi Pietrzakowi uzyskania nagrody Profesjonaliści 2014 – zawody zaufania publicznego” Magazynu Forbes, z którym od kilku lat z przyjemnością współpracuje w zakresie pomocy prawnej pro bono.

Program Pro Bono PTPA został uruchomiony w 2012 r. i w jego ramach rozpoczęliśmy współpracę z prawnikami – adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami, którzy bezpłatnie podejmują się prowadzenia spraw klientów zwracających się do PTPA o pomoc prawną. Obecnie Program zrzesza kilkadziesiąt osób z całej Polski, co było możliwe m.in. dzięki współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, której przewodniczy mec. Mikołaj Pietrzak. 

Kontynuacją współpracy z prawnikami pro bono jest rozpoczęty przez PTPA w sierpniu 2014 r. projekt „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy” prowadzony w partnerstwie z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Norweską Radą Adwokacką. Projekt ma na celu zbudowanie sieci współpracy prawników – praktyków z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.

Partnerzy i sponsorzy