Menu

Ruszają zapisy na II Forum Różnorodności - Lokalność i Sojusznicy

Do 6 listopada można się zapisać na II Forum Różnorodności - Lokalność i Sojusznicy.

Podczas wydarzenia będą poruszane takie kwestie jak: budowanie strategii sojuszniczych w oparciu o doświadczenia osób, które w swoich organizacjach i działaniach proponują nieoczywiste praktyki współpracy i tworzenia aliansów. Poruszne będą także dylematy związanymi ze współpracą na poziomie lokalnym. Zostaną także omówione tematy związane z wdrażaniem działań równościowych w najbliższym otoczeniu oraz możliwością wykorzystywania narzędzi do pracy ze społecznościami lokalnymi do przeciwdziałania dyskrymianacji.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: http://ptpa.org.pl/ii-forum-roznorodnosci-sojusznicy-i-lokalnosc/.

Zapraszamy!

Partnerzy i sponsorzy