Menu

Opinia prawna prof. R. Grzeszczaka dla PTPA ws nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak przygotował dla PTPA opinię prawną, która jest odpowiedzią na opinie Biura Analiz Sejmowych dotyczących nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. W opinii prof. Grzeszczak podnosi, że nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej nie jest sprzeczna ze standardami implementacji prawa unijnego do porządku krajowego.

Prawnicy sejmowi podnieśli w swoich opiniach do projektu ustawy nowelizującej ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektóych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tzw. ustawa antydyskryminacyjna), iż może być ona sprzeczna z zasadami implementacji unijnego prawa, gdyż rozszerza zarówno zakres podmiotowy jak i przedmiotowy ochrony przed dyskryminacją.

Opinia prof. R. Grzeszczaka obala tę tezę, podnosząc, że rozszerzenia takie jest dopuszczalne, a Dyrektywy antydyskryminacyjne zawierają przepisy o możliwości ustanowienia wyższych standardow ochrony przed nierównym traktowaniem.

Link do projektu ustawy nowelizującej ustawę antydyskryminacyjną oraz do opinii BAS:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=4C12B53EB4CAC3A8C1257AFC003AA7EB

Opinia prawna prof. R. Grzeszczaka dostępna tutaj

Partnerzy i sponsorzy