Menu

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie penalizacji mowy nienawiści

Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do władz Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej ws. zapowiedzianych prac legislacyjnych w zakresie penalizacji mowy nienawiści. Koalicja nie zgadza się z zaproponowanym kierunkiem zmian, uważając, że nowe przepisy nie przyczynią się do lepszej ochrony przed tym niepożądanym zjawiskiem.

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

Partnerzy i sponsorzy