Menu

Prawa człowieka. Organizacje apelują do Premiera

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka organizacje pozarządowe, w tym PTPA skierowały do Prezesa Rady Ministrów następujący apel:

 

Warszawa, 10 grudnia 2009 r.

Sz. Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka niżej podpisane organizacje apelują do Pana i do rządu o podjęcie jak najpilniejszych kroków w celu eliminacji wszelkich form łamania praw człowieka w Polsce.

Od wielu lat międzynarodowe instytucje zajmujące się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka (ONZ, Rada Europy) zwracają uwagę na łamanie w Polsce praw kobiet oraz praw innych grup dyskryminowanych, jak np. mniejszości seksualne.

Zalecenia kierowane m.in. przez komitety praw człowieka do polskiego rządu, w szczególności z zakresu zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, są od lat notorycznie lekceważone przez przedstawicieli rządu mimo zobowiązań wynikających z ratyfikowania przez rząd polski międzynarodowych konwencji.

ONZ i Rada Europy od lat zwracają uwagę na skutki restrykcyjnego prawa aborcyjnego m.in. łamiące prawo kobiet do zdrowia i życia przy jednoczesnym łamaniu prawa do nowoczesnej antykoncepcji oraz prawa młodzieży do nieideologicznej edukacji seksualnej. Apelują o skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wszechstronną pomoc dla kobiet, które przemocy doświadczyły. Zwracają uwagę na brak skutecznych środków prawnych do zwalczania homofobii w sferze publicznej. Ostatnio Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych wystosował do rządu wszechstronne zalecenia, których realizacja zmniejszyłaby znacznie zjawisko łamania praw człowieka w Polsce.

Oczekujemy, że z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka rząd przedstawi program realizacji swoich zobowiązań międzynarodowych wynikających z ratyfikacji międzynarodowych konwencji, dzięki czemu prawa człowieka w Polsce będą wreszcie przestrzegane.

Panie Premierze, oczekujemy jasnej deklaracji na piśmie od Pana w tej sprawie.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Wanda Nowicka

Amnesty International, Draginja Nadażdin

Partia Kobiet

Loża Kobiet 2006, Anna Wiatr

Koalicja Karat

Zieloni 2004, Dariusz Szwed, Agnieszka Grzybek

Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”, Aleksandra Józefowska

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Krzysztof Smiszek

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety (Sosnowiec), Halina Sobańska

Fundacja Autonomia, Agata Teutsch

Pracownia Kultury Współczesnej, Emilia Walczak, Karol Zamojski

Zielony Instytut, Karol Zamojski, Emilia Walczak

Fundacja Lorga

Łódź Gender, Iza Desperak

Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW Polska

Kobiety dla Pomorza, Ewa Gromada

Trójmiejska Akcja Kobieca

Demokratyczna Unia Kobiet, Lucyna Orłowska Klub w Gdańsku

Aleksandra Sołtysiak

 

Partnerzy i sponsorzy