Menu

Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje - relacja z konferencji

26 kwietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez PTPA konferencja „Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”, której celem było z jednej strony podsumowanie tego, co w okresie ostatnich 26 lat udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony przed nierównym traktowaniem, zaś z drugiej refleksja nad przyszłością polityki równego traktowania, szczególnie w obliczu zmiany sytuacji politycznej w kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Zdjęcia dostępne są na portalu Facebook

Konferencja organizowana była w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Partnerzy i sponsorzy