Menu

PTPA wnioskuje o pytanie prawne do Sądu Najwyższego.

PTPA wystąpiło do Rzeczniczki Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz, o rozważenie wystąpienia do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania na podstawie art. 18 [3d] Kodeksu pracy.

Art. 18 [3d] przyznaje prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania, a nie jedynie za naruszenie zakazu dyskryminacji. Takie sformułowanie może prowadzić do wniosku, że na podstawie tego artykułu można dochodzić roszczeń wynikających z art. 11 [2] Kodeksu pracy. PTPA wskazało na wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie oraz niejasne orzecznictwo sądów, zauważając potrzebę precyzyjnej wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy.  

Partnerzy i sponsorzy