Menu

PTPA zajęło się sprawą dyskryminacji w sądzie rejonowym ze względu na płeć i macierzyństwo

W dniu 16 kwietnia 2013 r. złożyliśmy w imieniu klientki 2 pozwy o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w procesie rekrutacji przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi jednego z sądów rejonowych ze względu na płeć i macierzyństwo.

Powódka dwukrotnie wzięła udział w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnika – stażysty w jednym z sądów rejonowych. Podczas rozmów kwalifikacyjnych zadano jej pytania dotyczące planów macierzyńskich i możliwości pogodzenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. Podczas obu rozmów kwalifikacyjnych osobą zadającą dyskryminujące pytania była sędzia orzekająca w sądzie pracy. Powódka odmówiła ostatecznie odpowiedzi na pytania, co spowodowało natychmiastowe zakończenie procesu rekrutacji skutkujące odmową zatrudnienia.

W związku z tym, że jeden z procesów rekrutacji toczył się w zamiarze zatrudnienia urzędnika na podstawie stosunku pracy, a drugi w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej, powódka dochodzi roszczeń antydyskryminacyjnych na drodze postępowania przed sądem pracy na podstawie przepisów kodeksu pracy oraz w postępowaniu przed sądem cywilnym na podstawie przepisów tzw. ustawy antydyskryminacyjnej (ustawa z dnia 3 grudnia 2013 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania).

Jednocześnie wystąpiliśmy z wnioskiem o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w sądzie okręgowym właściwym do rozpoznania obu spraw.

W obu postępowaniach klientkę przed sądem reprezentują prawniczki PTPA: radczyni prawna Karolina Kędziora i aplikantka radcowska Monika Wieczorek.
 

Partnerzy i sponsorzy