Menu

Koalicja Równych Szans wystąpiła do RPO o wycofanie z TK wniosku

Koalicja Równych Szans wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich z apelem o rozważenie wycofania wniosku o stwierdzenie niezgodności tzw. ustawy równościowej z Konstytucją RP. Wniosek taki został złożony przez RPO w marcu 2016 i podniesiono w nim, że niektóre przepisy ustawy ustanawiają nierówną ochronę przed dyskryminacją, uzależniając ją od przesłanki dyskryminacyjnej będącej motywem gorszego traktowania. Koalicja zaapelowała do RPO, aby wziął pod uwagę poważne wątpliwości co do zgodności z prawem sposobu obsadzenia niektórych stanowisk sędziów Trybunału, a tym samym zagrożenie nieważności orzeczenia.

 Apel Koalicji

Wniosek RPO do TK

Partnerzy i sponsorzy