Menu

Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją

Czas trwania projektu: luty 2021r. - grudzień 2021 r.

"Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją", to kontynuacja projektu zapoczątkowanego w 2012 r., w ramach którego PTPA zapewnia bezpłatne i specjalistyczne wsparcie prawne z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców i mieszkanek Warszawy, zagrożonych dyskryminacją lub też doświadczających w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak: dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego, na przykład z powodu swojej  płci, wieku, pochodzenia narodowego, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy też niepełnej sprawności.

 

PTPA w projekcie zajmuje się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych.

Z porad prawnych można skorzystać w formie konsultacji telefonicznych lub mailowych.

tel. 514 502 260 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 14, z możliwością umówienia się na inną godzinę lub w sobotę)

e-mail:   maszprawo@ptpa.org.pl

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydsykryminacyjnego oraz     Fundację Instytut Otwartą Przestrzeń.

Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa

 

Partnerzy i sponsorzy