Menu

Stanowisko koalicji na rzecz równych szans ws powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania

29 maja br. Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do Premiera Donalda Tuska o spotkanie celem przeprowadzenia konsultacji społecznych ws konieczności obsadzenia stanowiska Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania.

Organizacja członowskie Koalicji zaapelowały, aby powołanie nowego Pełnomocnika odbyło się w procesie konsultacji z podmiotami, ktore na co dzień działają na rzecz osób dyskryminowanych.

Treść stanowiska

Partnerzy i sponsorzy