Menu

Odpowiedź Krajowej Rady Prokuratury na apel Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. szkoleń dot. równego traktowania

W dniu 26 marca Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła m.in. do Krajowej Rady Prokuratury z apelem o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do programu szkoleń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury problematyki równego traktowania i niedyskryminacji. Pismo Koalicji zostało przedstawione na posiedzeniu członkom KRP.

Problematyka przedstawiona w wystąpieniu Koalicji spotkała się z aprobatą członków KRP, a postulaty Koalicji zostały przekazane przedstawicielom KRP w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury celem przedstawienia problemu na forum tego organu. 

Partnerzy i sponsorzy