Menu

Równe miejsce - zaczynamy warsztaty!

Dziś odbywa się pierwszy warsztat w ramach projektu „Równe miejsce – warszawski system standaryzacji miejsc wolnych od dyskryminacji” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

To szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla warszawskich przedsiebiorców prowadzących bary, restauracje, kluby, hotele, hostele, szkoły językowe i inne podmioty świadczące usługi kulturalne, rozrywkowe lub edukacyjne. Uczymy Was zasad równego traktowania klientów! Czyli jak przeciwdziałać nierównemu traktowaniu, jak zidentyfikować zagrożenie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług, a także jak odpowiednio reagować na takie zachowania.

Co ważne – warsztat jest bezpłatny. Dzisiaj mamy już komplet, ale każdy i każda zainteresowany/a może siebie i swoich pracowników zgłosić na kolejne terminy szkoleń:

- 24 sierpnia;
- 4 i 11 października;
- 6 i 21 listopada.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM    TUTAJ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    TUTAJ
REGULAMIN udziału w warsztacie    TUTAJ
ZAPROSZENIE    TUTAJ.

Praktyczne informacje: rownemiejsce@ptpa.org.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 498 15 27

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Partnerzy i sponsorzy