Menu

PTPA wystąpiło do Komisji Europejskiej ws. nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej

16 października br. PTPA wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stanowisko ws. określenia zakresu swobody ustawodawcy krajowego w kształtowaniu prawodawstwa antydyskryminacyjnego.

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia PTPA są opinie Biura Analiz Sejmowych ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, w których prawnicy sejmowi podnieśli, iż problematycznym jest, iż proponowane zmiany w wielu miejscach wykraczają daleko poza zakres wymagany przez przepisy prawa UE. Podniesiono także argument, że ustawodawca krajowy ma ograniczoną kompetencję do rozszerzenia zakresu regulacji i podejmowania dodatkowych środków ograniczających autonomię podmiotów prawa prywatnego.

Opinie prawne BAS dostepne są pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1051

Partnerzy i sponsorzy