SKARGA PTPA do Komitetu ONZ CEDAW zakomunikowana polskiemu rządowi!

PTPA zostało dziś poinformowane, że Komitet ONZ ds Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oficjalnie wszczął procedurę rozpatrywania skargi przeciwko polskiemu rządowi. Skargę...

więcej

Zapraszamy na konferencję „Unijny zakaz dyskryminacji a prawo polskie”

Jak (nie) działa polskie prawo antydyskryminacyjne?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza na konferencję...

więcej

Zaproszenie na konferencję - Współczesne problemy ochrony praw człowieka II

Serdecznie zapraszamy do Poznania, na II ogólnopolską konferencję pt. "Współczesne problemy ochrony praw człowieka"! Konferencja naukowa,...

więcej

Partnerzy i sponsorzy