Pomoc prawna

Regulamin pomocy prawnej

  1. Prawnicy i prawniczki PTPA udzielają bezpłatnych porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących dyskryminacji.
  2. PTPA zastrzega sobie możliwość odmówienia pomocy prawnej w przypadku, gdy sprawa nie dotyczy kwestii nierównego traktowania lub nie ma charakteru precedensowego.
  3. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie prawnika lub prawniczki PTPA co do możliwości i zakresu udzielenia porady prawnej, co oznacza, że nawet sprawa, która zawiera motyw dyskryminacyjny może zostać nie objęta pomocą prawną.
  4. Pomoc prawna udzielana przez PTPA jest bezpłatna. W niektórych, uznanych przez PTPA za uzasadnione przypadkach klient lub klientka może zostać poproszony/na o partycypację w kosztach sądowych w sytuacji wytoczenia powództwa przez PTPA.
  5. W przypadku niepodjęcia sprawy do prowadzenia PTPA może udzielić do trzech porad prawnych drogą mailową lub telefoniczną. Dotyczy to wyłącznie spraw, w których prawnik lub prawniczka PTPA stwierdzi przejawy dyskryminacji. 
  6. Zadanie pytania prawnego drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest potrzebna do objęcia Państwa sprawy pomocą prawną ze strony PTPA.
  7. PTPA udziela porad prawnych oraz innych form wsparcia prawnego jedynie osobom doświadczających dyskryminacji lub poszukującym informacji prawnej nt. przysługującym ich praw.
  8. PTPA może odmówić świadczenia pomocy prawnej, jeżeli czynności podjęte w ramach poradnictwa naruszałyby tajemnicę zawodową lub zasadę unikania konfliktów interesów lub stwarzały znaczne zagrożenie ich naruszenia.

Partnerzy i sponsorzy