Menu

Koalicja na Rzecz Równych Szans apeluje ws. nowelizacji ustawy równościowej

Koalicja na Rzecz Równych Szans zwróciła się z apelem do Marszałkini Sejmu Ewy Kopacz o o przyśpieszenie prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw.

Projekt został w dniu 22 stycznia 2013 r. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, lecz do dnia dzisiejszego nie stał się przedmiotem debaty parlamentarnej. Koalicja zwróciła uwagę na oczekiwania wielu grup społecznych co do uzupełnienia standardu ochrony przed dyskryminacją oraz wyraziła gotowość do spotkania z Marszałkiną celem omówienia problemu. 

Partnerzy i sponsorzy