Menu

Wspólne oświadczenie Koalicji na rzecz Równych Szans, Koalicji CSR Watch, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innych organizacji

Kilkadziesiąt organizacji społecznych w oświadczeniu wydanym w dniu 2 czerwca wyraziło oburzenie postawieniem zarzutów kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi sieci IKEA w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi, który zamieścił w intranecie firmy wpisu zawierającego cytat ze Starego Testamentu o potrzebie karania śmiercią osób homoseksualnych oraz odmówił jego usunięcia.

Oświadczenie wydało wspólnie kilkadziesiąt organizacji społecznych - zrzeszonych w    Koalicji na rzecz Równych Szans - nieformalnej platformie kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w całej Polsce, a także zrzeszonych w    Koalicji CSR Watch, której członkami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności.

Organizacje stoją na stanowisku, że pracodawca zrealizował ciążące na nim obowiązki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy - "brak reakcji stanowiłby przyzwolenie i niebezpieczny wyłom w systemie ochrony praw człowieka pracownic i pracowników, ich poczuciu bezpieczeństwa i godności, byłby naruszeniem wewnętrznych norm i reguł obowiązujących w Grupie IKEA, zasad współżycia społecznego, jak również stanowiłby podstawę odpowiedzialności prawnej pracodawcy. Obowiązek moralny i prawny reagowania na dyskryminację i nawoływanie do przemocy wobec drugiego człowieka spoczywa na wszystkich nas, a na pracodawcy w szczególności" - czytamy w oświadczeniu.

Organizacje obawiają się tzw. "efektu mrożącego" - prowadzenie postępowania karnego wobec osoby realizującej obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji może zniechęcać innych pracodawców do podejmowania skutecznych działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania w miejscu pracy.
 

Oświadczenie organizacji społecznych - TUTAJ

Partnerzy i sponsorzy