Menu

Seminarium "Edukacja a prawa osób nieheteroseksualnych"

PTPA wraz z Kampanią Przeciw Homofobii oraz Poznańskim Centrum Praw Człowieka, Instytutem Nauk Prawnych PAN zapraszają na seminarium w dniu 16 października 2009 r.

Zapraszamy w piątek, 16 października, godz. godz. 17.00 - 20.00 na otwarte seminarium "Edukacja a prawa osób nieheteroseksualnych" - Wydział Prawa i Administracji UW w Warszawie, ul. Lipowa 4 (kompleks budynków BUW), aula A2.

Seminarium jest częścią projektu realizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii w ramach projektu "Berlin - Yogyakarta"

Program

Panel I

17.00: Otwarcie seminarium

17.10: Geneza i znaczenie Zasad Yogyakarty - prof. dr hab. Roman Wieruszewski, dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytut Nauk Prawnych PAN

17.30: Prześladowania osób LGBT w czasach nazistowskich i współcześnie - Agnieszka Weseli, historyczka seksualności

17.45: Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych w Polsce i na świecie - Karolina Kędziora, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

18.00: Dyskusja

18.30: Przerwa kawowa

Panel II

18.45: Nauczanie o prawach osób LGBT jako nauczanie o prawach człowieka w szkole średniej - Marzanna Pogorzelska, nauczycielka liceum i opiekunka szkolnego koła Amnesty International

19.00: Prawa osób LGBTQ w polskiej szkole wobec braku debaty publicznej - Sebastian Matuszewski, nauczyciel filozofii w Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie

19.15: Programy przeciwdziałające przemocy ze względu na orientację seksualną w szkołach - Marta Abramowicz, prezeska Kampanii Przeciw Homofobii

19.30: Dyskusja

20.00: Zakończenie seminarium

Partnerzy i sponsorzy