Menu

„Prawo antydyskryminacyjne w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych” - bezpłatne szkolenie dla studentów i studentek prawa

PTPA, w ramach projektu „Wsparcie prawne dla ofiar dyskryminacji” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2011 r. (godz. 9 – 14) w Warszawie.

Szkolenie ma na celu promowanie wiedzy na temat prawnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji oraz możliwości angażowania się w pomoc ofiarom dyskryminacji. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 3 czerwca.

W zgłoszeniu prosimy o podanie:
imienia i nazwiska, nazwy uczelni oraz kontaktu zwrotnego. Prosimy także w kilku zdaniach uzasadnić, dlaczego chcecie Państwo wziąć udział w oferowanym przez PTPA szkoleniu.

Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenie.

Partnerzy i sponsorzy