Menu

Uwagi PTPA i Fundacji TUS do sprawozdania z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundacja TUS przedstawiły Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej swoje uwagi do sprawozdania z wykonywania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Uwagi dotyczą zbyt dużej ogólności sprawozdania oraz problemu niewykonywania Konwencji na tle przepisów antydyskryminacyjnych, ubezwłasnowolnienia oraz gwarantowania pełnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.

Uwagi do sprawozdania.

Partnerzy i sponsorzy