Menu

Podziękowania

PTPA dziękuje kancelarii Walczyński Kalinowski i Wspólnicy za wyposażenie biurowe dla nowego lokalu PTPA.

Partnerzy i sponsorzy